VH- Tại cuộc họp báo sáng 1.11 do Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp tổ chức, Hội đồng sơ khảo cho biết, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2011 trong lĩnh vực công nghệ thông tin (CNTT) có tổng cộng 204 sản phẩm tham dự.

Trong đó, phần mềm: 154 sản phẩm, phần cứng: 16 sản phẩm, giải pháp mạng và tích hợp công nghệ: 34 sản phẩm; sản phẩm đã ứng dụng: 65 sản phẩm, sản phẩm có tiềm năng ứng dụng: 139 sản phẩm.

Qua việc phân tích, tìm hiểu và đánh giá về hiệu quả của sản phẩm dự thi, Hội đồng Sơ khảo đã hoàn tất giai đoạn chấm thi và chính thức chọn ra 17 sản phẩm tốt nhất đề cử cho Hội đồng Chung khảo.

Lễ trao giải Giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2011 sẽ được tổ chức vào 20.11 tại Hà Nội.

Hoàng Hạnh