(HQ Online)-Thống kê của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) cho thấy: Ước tính khối lượng XK cao su tháng 8 đạt 98 nghìn tấn với giá trị 166 triệu USD.

Chế biến cao su XK. Ảnh: Internet

Với ước tính này 8 tháng đầu năm XK cao su đạt 548 nghìn tấn với giá trị đạt 989 triệu USD, giảm 9,8% về khối lượng và giảm 31,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2013.

Giá cao su XK bình quân 7 tháng đầu năm 2014 đạt 1.830 USD/tấn, giảm 24,96% so với cùng kỳ năm 2013. Mặc dù Trung Quốc và Malaysia vẫn duy trì là thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng đầu năm 2014, nhưng lại có xu hướng giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2013, cụ thể: Trung Quốc giảm 21,01% về khối lượng và giảm 40,25% về giá trị; Malaysia giảm 13,72% về khối lượng và giảm 40,03% về giá trị.

Nhằm hỗ trợ ngành cao su tháo gỡ khó khăn, mới đây, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 111/2014/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế XK mặt hàng cao su thuộc nhóm 40.01, 40.02, 40.05 quy định tại Biểu thuế XK ban hành kèm theo Thông tư số 164/2013/TT-BTC xuống 0%. Thuế suất hiện tại của các mặt hàng này là 1% và mức thuế suất mới sẽ áp dụng từ 2-10-2014.

Động thái này được các chuyên gia đánh giá là sẽ góp phần tăng tính cạnh tranh về giá XK cao su Việt Nam so với các nước trong khu vực, khuyến khích các DN đa dạng hóa sản phẩm, tạo sự bình đẳng trong sản xuất và XK giữa các mặt hàng cao su.

Liên quan tới kim ngạch XK cao su, theo Bộ NN&PTNT: Ước khối lượng NK cao su trong tháng 8 đạt 29 nghìn tấn với giá trị đạt 61 triệu USD, đưa khối lượng NK mặt hàng này trong 8 tháng đầu năm đạt 206 nghìn tấn, giá trị NK đạt 415 triệu USD, tăng 1,8% về lượng nhưng giảm 8,4% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.