Giá một số mặt hàng đang có xu hướng giảm dần sau một thời gian dài tăng khá cao. Điều đó chứng tỏ nỗ lực chung của các ngành, các doanh nghiệp (DN) kết hợp với nhiều biện pháp của UBND TPHCM, đã phần nào kiềm chế được cơn sốt giá