Đây là một trong những nội dung điều chỉnh vừa được UBND TP Hà Nội thông qua kèm theo Quyết định số 3460/QĐ-UBND liên quan tới việc triển khai dự án Cải tạo thoát nước sông Pheo trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Theo quyết định, điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/6/2012 của UBND TP, địa điểm xây dựng trên địa bàn các phường Tây Tựu, Minh Khai, Phú Diễn, Cổ Nhuế 2 (Quận Bắc Từ Liêm). Tương tự, điều chỉnh Khoản 10 Điều 1, diện tích đất thu hồi là 1,96ha; điều chỉnh khoản 13 Điều 1, phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư, thực hiện theo quy định hiện hành; điều chỉnh Khoản 16 Điều 1, thời gian thực hiện dự án từ năm 2012 đến 2018.

Gia han thoi gian hoan thanh du an cai tao song Pheo toi nam 2018 - Anh 1

Một đoạn sông Pheo đoạn qua địa bàn quận Bắc Từ Liêm.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Hà Nội triển khai các bước tiếp theo của dự án đúng quy định của pháp luật và TP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, tuân thủ các yêu cầu về môi trường, phòng chống lụt bão theo đúng quy định. UBND quận Bắc Từ Liêm thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng và tái định cư theo đúng quy định của pháp luật.
Theo tìm hiểu, dự án Cải tạo thoát nước sông Pheo được UBND TP Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 2913/QĐ-UBND ngày 27/2/2012. Thời gian thực hiện trong ba năm, từ 2012 - 2014. Dự án dài khoảng 5.451m, nằm hoàn toàn trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Việc triển khai Dự án nhằm bảo đảm tiêu thoát nước trong khu dân cư và hỗ trợ việc tưới tiêu nước, phòng chống úng ngập cho khoảng 4.600ha sản xuất nông nghiệp thuộc huyện Đan Phượng và quận Bắc Từ Liêm.