Giá chung cư và các lô đất ở Hà Tây, đặc biệt là dọc trục đường Láng Hòa Lạc đã bị biến dạng khủng khiếp, nhất là sau khi thông tin sát nhập về Hà Nội được công bố.