TPO - Trang web www.jukepix.com sẽ giúp bạn mặc áo... siêu nhân giống trong phim “Thị trấn Smallville” hay làm cho tên và hình của mình xuất hiện trên trang bìa tạp chí Times…