Đã bước vào tuổi lục tuần, Trần Quang vẫn trẻ trung với khóe miệng rất tươi mỗi khi cười, vẫn bộ "ria" rất tài tử từ thủa có râu giữ nguyên đến giờ. Mái tóc đen dày ngày nào đã nhường lại cho vầng trán cao hơn, có người đùa Trần Quang nói rằng "tóc gió thôi bay"...