Tính đến chiều 18/11, đã có gần 2.000 người Bangladesh thiệt mạng và hàng ngàn người khác bị thương vì cơn bão Cyclone.