(HHT_Online) Một gameplay vô cùng đơn giản nhưng Alice greenfingers lại có sức thu hút đặc biệt với bất cứ ai sau 10’ chơi game này.