(ATPvietnam.com) - CTCP Xi măng Vật liệu Xây dựng và Xây lắp Đà Nẵng (DXV) thông báo ngày 18/10/2010 là ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2009.

Theo đó, ngày không hưởng quyền là ngày 14/10/2010 (trường hợp giao dịch thỏa thuận từ 100.000 cổ phiếu trở lên trong các ngày 14,15/10/2010 thì người bán không được hưởng quyền). Công ty sử dụng danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%/mệnh giá (tức 1 cổ phần nhận được 800 đồng). Thời gian thanh toán ngày 5/11/2010. Phương Anh