(baodautu.vn) UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản về việc dừng triển khai Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Phổ Phong, do Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo làm chủ đầu tư. Thời hạn là trước ngày 30/4/2012.

Công ty cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo nhận Giấy chứng nhận đầu tư Khu công nghiệp Phổ Phong (huyện Đức Phổ) từ năm 2009. Theo kế hoạch, Dự án được xây dựng trên diện tích 157,39 ha, với tổng vốn đầu tư trên 285 tỷ đồng. Tân Tạo khi đó cũng đã lên kế hoạch hoàn thành hạ tầng kỹ thuật của Dự án trong năm 2012.