Hội chợ thực phẩm lớn nhất thế giới, tên gọi “Anuga”, vừa khai mạc tại thành phố Koeln với sự 6.600 hãng thực phẩm từ 95 nước. Hội chợ truyền thống này tổ chức định kỳ 2 năm/lần, giới thiệu các loại thực phẩm Bio (thực phẩm sạch), bảo vệ sức khỏe người dùng.