TP - Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) tỉnh TT- Huế vừa ban hành công văn tiếp thu nghiêm túc những ý kiến phản ánh của Tiền Phong qua bài Đua nhau tính sổ dân nghèo, đăng ngày 10-9.

Theo giải thích từ Ngân hàng CSXH tỉnh, nguyên nhân xảy ra một số bất cập như Tiền Phong phản ánh, là do số lượng hộ vay lớn (thường tập trung vào đầu học kỳ), thời gian triển khai gấp rút, nguồn vốn nhận được còn chậm, có lúc chưa đáp ứng kịp thời, do đó đã xảy ra những sơ suất, thiếu sót. Đặc biệt, cuối năm 2009, đầu năm 2010, Ngân hàng CSXH tỉnh gặp khó khăn về nguồn vốn, gây ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các chương trình tín dụng. Các hộ vay có học sinh sinh viên học tập ở các trường khác nhau, khu vực khác nhau thì có những mức vay khác nhau. Tuy nhiên, một số chi nhánh ngân hàng lại không giải thích cho các hộ vay hiểu nên người dân mới bức xúc. Ngân hàng CSXH tỉnh cho biết, sẽ tiếp tục kiểm tra, xử lý những vấn đề khác mà Tiền Phong đã phản ánh và sớm khắc phục những tồn tại để thực hiện tốt hơn chương trình tín dụng ưu đãi dành cho học sinh sinh viên trên toàn địa bàn.