(ĐTCK) Cả năm 2012, DRL báo lãi hơn 39 tỷ đồng.

CTCP Thủy điện điện lực 3 (DRL – sàn HOSE) công bố kết quả kinh doanh quý IV và cả năm 2012.

Theo đó, trong quý IV/2012, doanh thu thuần của DRL đạt 20,61 tỷ đồng, bằng 87% so với quý IV/2011; lợi nhuận sau thuế đạt 12,5 tỷ đồng, bằng 83% cùng kỳ.

Theo giải trình của DRL, lợi nhuận quý IV/2012 chỉ bằng 87% so với quý IV/2011 là do tình hình hạn hán nặng nề, lượng nước về để phục vụ cho nhà máy thủy điện Đrây Hlinh rất thấp.

Tuy nhiên, lũy kế cả năm 2012, DRL đạt doanh thu 65,67 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 39 tỷ đồng, trong khi mức lợi nhuận năm 2011 chỉ đạt 30,65 tỷ đồng.

EPS năm 2012 đạt 4.109 đồng.