Hanoinet - Tại khu công nghiệp SONADEZI (Long Thành - Đồng Nai), Công ty CP SXTM Thiên Long đã chính thức làm lễ khởi công xây dựng nhà máy Thiên Long - Long Thành,