Tại cuộc họp BCH LĐLĐ tỉnh Nghệ An mở rộng ngày 8.11, đồng chí Nguyễn Tử Phương đã được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Dong chi Nguyen Tu Phuong la Chu tich LDLD tinh Nghe An - Anh 1

Đồng chí Trần Thanh Hải chúc mừng đồng chí Nguyễn Tử Phương.

Tại cuộc họp BCH LĐLĐ tỉnh Nghệ An mở rộng ngày 8.11, đồng chí Nguyễn Tử Phương đã được bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Dong chi Nguyen Tu Phuong la Chu tich LDLD tinh Nghe An - Anh 2

Đồng chí Nguyễn Tử Phương trao quà Quỹ Tấm lòng Vàng cho giáo dân xã Hưng Trung (Hưng Nguyên)

Ngày 8.11, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Nghệ An mở rộng lần thứ 14, nhiệm kỳ 2013 - 2018 đã tiến hành bầu Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, đồng chí Phan Văn Anh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng Ban Tài chính Tổng LĐLĐ Việt Nam và đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy Nghệ An tham dự và chỉ đạo kỳ họp.

Với số phiếu 100%, đồng chí Nguyễn Tử Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đã trúng cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2018, thay đồng chí Phạm Anh Tuấn nghỉ hưu.

Hội nghị cũng đã bầu bổ sung 3 đồng chí Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2013 - 2018.

QUANG ĐẠI - THANH THỦY