Mới đây, một thương vụ sáp nhập với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử ngành truyền thông thế giới vừa được chính thức công bố tại Mỹ.

Theo VTV