- Ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa Donald Trump đã từng gây sốc khi khẳng định rằng, dù kích cỡ bàn tay của ông nhỏ nhưng không có nghĩa là “của quý” cũng sẽ có kích cỡ tương tự.

Theo Now This Election