(VietNamNet) - Giám đốc TT dịch vụ việc làm HN Vũ Trung Chính thừa nhận, qua 9 phiên giao dịch việc làm vẫn vắng bóng các đơn vị hành chính sự nghiệp.