Vụ mùa năm 2016, Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bắc Cạn bán giống lúa lai ba dòng PAC837 và giống lúa thuần KB1 là hai giống lúa đang sản xuất thử, khảo nghiệm sản xuất gây thiệt hại cho nông dân bốn huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn. Về vụ việc này, UBND tỉnh Bắc Cạn yêu cầu đơn vị bán giống phải bồi thường thiệt hại tương ứng cho nông dân.

Don vi ban giong lua san xuat thu phai boi thuong toan bo thiet hai cho nong dan Bac Can - Anh 1

Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) có Văn bản 2063/TT- TTrPC, ngày 10-10-2016 cho biết: Giống lúa lai ba dòng PAC837 là giống lúa lai nhập nội, đã được công nhận cho sản xuất thử, đang tiến hành hoàn thiện báo cáo để xin công nhận chính thức tại Việt Nam. Giống lúa thuần KB1 mới được khảo nghiệm cơ bản đủ ba vụ và khảo nghiệm sản xuất, đang hoàn thiện hồ sơ xin công nhận sản xuất thử cho các tỉnh phía bắc.

Cục Trồng trọt khẳng định: Hai loại giống lúa nêu trên chưa được phép kinh doanh, việc kinh doanh hai loại lúa này là vi phạm quy định về giống cây trồng hiện nay.

Báo cáo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Cạn, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Cạn cũng cho rằng: Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp (Công ty VTKTNN) Bắc Cạn đưa hai giống lúa này vào địa bàn tỉnh không khai báo với cơ quan kiểm dịch ở địa phương là sai; không ký kết hợp đồng với nông dân sản xuất thử giống lúa PAC837 và khảo nghiệm giống lúa KB1 trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn.

Vụ mùa năm 2016, Công ty VTKTNN bán giống lúa PAC837 và KB1 cho gần 1.800 hộ gia đình, làm thiệt hại trên diện tích 243,7ha, sản lượng bị thiệt hại là rất lớn. Trước tình hình đó, UBND tỉnh Bắc Cạn có Văn bản 5165/UBND-KT, ngày 21-11-2016 yêu cầu: Công ty VTKTNN Bắc Cạn chủ trì, phối hợp UBND các huyện Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn và Chợ Mới xây dựng phương án bồi thường thiệt hại cho nông dân cấy hai giống lúa trên trong vụ mùa 2016; mức bồi thường trong phương án theo tỷ lệ thiệt hại tương ứng. Năng suất áp dụng để tính bồi thường theo năng suất thống kê bình quân của từng huyện tại vụ mùa năm 2016. Việc xây dựng phương án phải xong và trình cơ quan chức năng thẩm định trước ngày 30-11.

UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở chức năng thẩm định về nội dung phương án bồi thường, giá bồi thường, trình UBND tỉnh trước ngày trước ngày 5-12; UBND tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 10-12; Công ty VTKTNN Bắc Cạn thực hiện bồi thường cho nông dân theo phương án trước ngày 20-12.