SGTT.VN - Theo cục Thuế TP.HCM, công văn số 17557/BTC-TCT do tổng cục Thuế ban hành triển khai thực hiện một số quy định có hiệu lực từ ngày 1.1.2014 tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế giá trị gia tăng.

Theo đó, các doanh nghiệp, hợp tác xã thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, sổ sách, hóa đơn… sẽ được tính thuế giá trị gia tăng (VAT) theo phương pháp khấu trừ từ đầu năm 2014 nếu thuộc các trường hợp sau: Thứ nhất là có doanh thu năm 2013 trên 1 tỉ đồng; thứ hai là có doanh thu năm 2013 dưới 1 tỉ đồng, nhưng đăng ký tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ để tính thuế VAT trong năm 2014. Doanh nghiệp, hợp tác xã thuộc đối tượng nộp thuế VAT theo phương pháp khấu trừ sử dụng hóa đơn VAT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Đối với các đơn vị có doanh thu dưới 1 tỉ đồng mà không đăng ký áp dụng phương pháp khấu trừ thuế, sẽ phải chuyển sang áp dụng phương pháp trực tiếp và sử dụng hóa đơn bán hàng từ đầu tháng 1.2014, không được sử dụng hóa đơn VAT.

Chí Thịnh