(ANTĐ) - Trước đây vợ chồng tôi chỉ buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ và công việc sổ sách kế toán chỉ bằng hình thức ghi sổ theo dõi thu chi do vợ tôi làm. Nay tôi muốn thành lập công ty cổ phần, nên muốn biết công ty có buộc phải có kế toán trưởng không và vợ tôi có thể làm kế toán cho công ty mà tôi là giám đốc?

Trả lời: Công ty cổ phần là một đơn vị kế toán theo quy định của Luật Kế toán do Quốc hội ban hành. Tại điều 48 quy định về tổ chức bộ máy kế toán của đơn vị kế toán như sau: 1. Đơn vị kế toán phải tổ chức bộ máy kế toán, bố trí người làm kế toán hoặc thuê làm kế toán. 2. Đơn vị kế toán phải bố trí người làm kế toán trưởng. Trường hợp đơn vị kế toán chưa bố trí được người làm kế toán trưởng thì phải cử người phụ trách kế toán hoặc thuê người làm kế toán trưởng (sau đây kế toán trưởng và người phụ trách kế toán gọi chung là kế toán trưởng). 3. Trường hợp cơ quan, doanh nghiệp có đơn vị kế toán cấp trên và đơn vị kế toán cấp cơ sở thì tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của pháp luật. Cũng theo quy định của Luật Kế toán tại điều 50 thì người làm kế toán phải có các tiêu chuẩn sau đây: a) Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật; b) Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán. Luật Kế toán quy định một số trường hợp không được làm kế toán, trong đó có cấm những đối tượng sau không được hành nghề kế toán trong đơn vị kế toán mà: Bố, mẹ, vợ, chồng, con, anh, chị, em ruột của người có trách nhiệm quản lý điều hành đơn vị kế toán, kể cả kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán là doanh nghiệp nhà nước, công ty cổ phần, hợp tác xã, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức có sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước. Như vậy, vợ anh thuộc trường hợp luật cấm không được làm kế toán cho công ty cổ phần mà anh đang là giám đốc. (Văn phòng LS Phúc Thọ - 23 Hồ Đắc Di, Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội)