Từ năm 2008, Ngân hàng Công thương Việt Nam có tên giao dịch mới là VietinBank cùng câu slogan “Nâng giá trị cuộc sống” và đang tiến hành cổ phần hóa. Quá trình chuẩn bị 5 năm đủ để VietinBank tự tin khẳng định một thương hiệu trụ cột của ngành ngân hàng Việt Nam.