UBND thành phố Đà Nẵng vừa ra quyết định đình chỉ hoạt động của Cơ quan đại diện miền Trung Thời báo Làng Nghề Việt tại Đà Nẵng trong thời gian 3 tháng, tính từ ngày 24/11/2016.

Dinh chi hoat dong co quan dai dien mien Trung Thoi bao Lang nghe Viet tai Da Nang - Anh 1

Theo quyết định của UBND Thành phố Đà Nẵng, Cơ quan đại diện miền Trung Thời báo Làng nghề Việt tại Đà Nẵng bị đình chỉ hoạt động 3 tháng, kể từ ngày 24/11/2016.

Hôm nay, ngày 28/11/2016, Văn phòng Ủy ban nhân dân (UBND) TP Đà Nẵng cho biết, ngày 24/11, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng đã ký quyết định 8101 đình chỉ hoạt động của Cơ quan đại diện miền Trung của Thời báo Làng Nghề Việt đóng tại TP Đà Nẵng.

Quyết định nêu trên được UBND TP Đà Nẵng ban hành trên cơ sở xem xét đề nghị của Sở TT&TT TP Đà Nẵng, tại tờ trình 646 ngày 2/11/2016.

Thời gian đình chỉ hoạt động của Cơ quan đại diện miền Trung Thời báo Làng nghề Việt tại Đà Nẵng là 3 tháng, kể từ ngày 24/11/2016.

Theo quyết định, việc đình chỉ hoạt động Cơ quan đại diện miền Trung Thời báo Làng nghề Việt là do công tác quản lý, điều hành giữa Thời báo Làng nghề Việt và Cơ quan đại diện miền Trung của Thời báo này thiếu sự thống nhất, làm trở ngại công tác quản lý nhà nước về báo chí tại thành phố Đà Nẵng; Thời báo Làng nghề Việt không tuân thủ việc thông tin báo cáo về hoạt động của cơ quan đại diện tại Đà Nẵng theo Quyết định số 54 ngày 12/12/2008 của UBND TP Đà Nẵng về việc ban hành Quy định về quản lý nhà nước đối với chi nhánh, văn phòng đại diện của các tổ chức thuộc Trung ương và địa phương khác đặt tại Đà Nẵng.

Bên cạnh đó, Thời báo Làng nghề Việt và Cơ quan đại diện miền Trung Thời báo Làng nghề Việt không chấp hành các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại Đà Nẵng, không đảm bảo điều kiện thành lập và hoạt động cơ quan đại diện theo quy định tại Thông tư 13 ngày 31/12/2008 của Bộ TT&TT hướng dẫn việc thành lập và hoạt động của cơ quan đại diện, phóng viên thường trú ở trong nước của các cơ quan báo chí.

Trong thời gian đình chỉ hoạt động, UBND TP Đà Nẵng đề nghị Thời báo Làng nghề Việt phải có báo cáo giải trình bằng văn bản các vấn đề tồn tại của Cơ quan đại diện miền Trung Thời báo Làng nghề Việt tại Đà Nẵng theo các nội dung quy định tại các khoản 1, 2, 3 Điều 1 Quyết định này và công văn 1328/STTTT-BCXB ngày 9/11/2016 của Sở TT&TT Đà Nẵng về việc phúc đáp công văn số 133/LNV của Thời báo Làng nghề Việt; Trực tiếp làm việc với Sở TT&TT Đà Nẵng để được hướng dẫn và giải quyết các vấn đề tồn tại của Cơ quan đại diện miền Trung Thời báo Làng nghề Việt tại Đà Nẵng.

Cơ quan đại diện miền Trung Thời báo Làng nghề Việt tại Đà Nẵng có trách nhiệm hoàn tất hồ sơ, thủ tục để đáp ứng đầy đủ điều kiện thành lập và hoạt động Cơ quan đại diện miền Trung Thời báo Làng nghề Việt (điều kiện về việc bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan đại diện).

Quyết định cũng nêu rõ, hết thời gian đình chỉ hoạt động mà Thời báo Làng nghề Việt không thực hiện các nội dung quy định tại các điều khoản của Quyết định này, UBND TP Đà Nẵng sẽ thu hồi Quyết định cho phép đặt cơ quan đại diện tại TP Đà Nẵng theo quy định.

Xuân Mai