Thông tin từ CTCP Bóng đèn Điện Quang cho biết, tính đến hết tháng 10/2007, doanh thu của Công ty đã đạt 931 tỷ đồng (gấp 2 lần lợi nhuận cùng kỳ 2006) và lợi nhuận sau thuế đạt 194,33 tỷ đồng (gấp 3,6 lần lợi nhuận cùng kỳ 2006).