Điểm thi - Điểm chuẩn Đại học Tài chính-Marketing TP.HCM, dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành cao hơn năm trước 2 - 4,5 điểm. Trong đó, ngành Quản trị nhà hàng khách sạn lấy cao nhất với 20,5 khối A; 19 điểm khối A1 và 18 điểm khối D. Điểm thi Đại học Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM 2013:

Điểm thi - Điểm chuẩn Đại học Tài chính-Marketing TP.HCM, dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành cao hơn năm trước 2 - 4,5 điểm. Trong đó, ngành Quản trị nhà hàng khách sạn lấy cao nhất với 20,5 khối A; 19 điểm khối A1 và 18 điểm khối D.

Điểm thi Đại học Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM 2013: Thủ khoa trường Đại học Tài chính-Marketing TP.HCM 2013:

Trường có hai thủ khoa đều đạt 26 điểm là thí sinh Nguyễn Trần Thanh Trúc dự thi vào ngành Marketing (Toán 8,5; Lý 7,25; Hóa 10) và Nguyễn Đông Lập thi vào ngành Kinh doanh quốc tế (Toán 9, Lý 7,25, Hóa 9,5).

Top 10 thí sinh có điểm cao nhất năm 2013:

1

A

2369

Nguyễn Đông Lập

16/06/1995

9

7.25

9.5

25.75

2

A

6290

Nguyễn Trần Thanh Trúc

17/11/1995

8.5

7.25

10

25.75

3

A

2257

Lê Vương Tuấn Kiệt

04/05/1995

8.5

7.5

9.5

25.5

4

A

5164

Nguyễn Văn Thành

02/04/1995

8.25

7.5

9.5

25.25

5

A1

9994

Huỳnh Quang Minh

16/01/1995

9

7.5

8.5

25

6

A

7858

Nguyễn Thanh Thoại

20/04/1995

8

7.25

9.5

24.75

7

A

818

Lương Quang Duy

31/10/1995

6.75

8.5

9.25

24.5

8

A

7806

Nguyễn Thái Tài

02/09/1995

8

7.5

8.75

24.25

9

A

2919

Nguyễn Hoàng Minh

19/11/1994

7.5

8.25

8.5

24.25

10

A1

8385

Lương Huệ Bình

25/08/1995

8.25

8.25

7.75

24.25

Điểm chuẩn Đại học Tài chính-Marketing TP.HCM 2013:

Dự kiến điểm chuẩn nhiều ngành cao hơn năm trước 2 - 4,5 điểm. Trong đó, ngành Quản trị nhà hàng khách sạn lấy cao nhất với 20,5 khối A; 19 điểm khối A1 và 18 điểm khối D. Ngành Kinh doanh quốc tế khối A 20 điểm; khối A1 và D lấy 19 điểm. Ngành Marketing khối A và A1 19 điểm trong khi đó khối D là 18.

Dưới đây là điểm chuẩn các ngành của ĐH Tài chính Marketing:

STT

Tên ngành

Mã ngành

Khối A

Khối A1

Khối D1

1.

Quản trị kinh doanh

D340101

18,5

18

18

2.

Quản trị khách sạn

D340107

20,5

19

18,5

3.

Bất động sản

D340116

17

17

17

4.

Kinh doanh quốc tế

D340120

20

19

19

5.

Marketing

D340115

19

19

18

6.

Tài chính - Ngân hàng

D340201

17

17

17

7.

Kế toán

D340301

17

17

17

8.

Hệ thống thông tin quản lý

D340405

17

17

17

9.

Ngôn ngữ Anh

D220201

-

-

17

10.

Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành

D340103

17

17

17

11.

Quản trị Nhà hàng và dịch vụ ăn uống

D340109

17

17

17

Tham khảo: Chi tiết về chỉ tiêu tuyển sinh 2013 như sau:

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2013

KÝ HIỆU TRƯỜNG: DMS - TỔNG CHỈ TIÊU: 3.900

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Chỉ tiêu

Các ngành đào tạo bậc đại học

01

Quản trị kinh doanh, gồm các chuyên ngành:

D340101

A,A1,D1

500

- Quản trị kinh doanh tổng hợp

- Quản trị bán hàng

- Quản lý kinh tế

- Quản trị dự án

02

Quản trị khách sạn, chuyên ngành

D340107

A,A1,D1

200

- Quản trị khách sạn

03

Marketing, gồm các chuyên ngành:

D340115

A,A1,D1

450

- Marketing tổng hợp

- Quản trị thương hiệu

04

Bất động sản, chuyên ngành kinh doanh bất động sản

D340116

A,A1,D1

200

05

Kinh doanh quốc tế gồm các chuyên ngành:

D340120

A,A1,D1

450

- Quản trị kinh doanh quốc tế

- Thương mại quốc tế

06

Tài chính – ngân hàng: Gồm các chuyên ngành

D340201

A,A1,D1

1.050

- Tài chính doanh nghiệp

- Ngân hàng

- Thuế

- Hải quan

- Tài chính công

- Tài chính bảo hiểm và đầu tư

- Thẩm định giá

07

Kế toán: Gồm các chuyên ngành

D340301

A,A1,D1

450

- Kế toán doanh nghiệp

- Kiểm toán

08

Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành tin học kế toán

D340405

A,A1,D1

150

09

Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành tiếng Anh kinh doanh

D220201

D1

150

10

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: Gồm các chuyên ngành

D340103

A,A1,D1

200

- Quản trị lữ hành

- Quản trị tổ chức sự kiện

11

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống,

chuyên ngành Quản trị nhà hàng

D340109

A,A1,D1

100

Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM 2012

TTVN trân trọng gửi đến các bạn thí sinh điểm chuẩn chính thức vào trường đại học Tài Chính Marketing năm 2012 như sau:

Điểm chuẩn nguyện vọng 1 ĐH Tài Chính Marketing

Ngành/Chuyên ngành Điểm chuẩn nguyện vọng 1
Bậc đại học Bậc cao đẳng
Khối A Khối D1 Khối A Khối D1
Quản trị kinh doanh 16,5 18,5 11,0 11,0
Quản trị khách sạn 16,0 17,5 11,0 11,0
Bất động sản 16,0 16,0 - -
Kinh doanh quốc tế 16,0 19,0 - -
Marketing 18,0 19,0 13,0 13,0
Tài chính - Ngân hàng 16,0 17,0 13,0 13,0
Kế toán 18,0 18,5 11,5 11,5
Hệ thống thông tin quản lý 16,0 16,0 11,0 11,0
Ngôn ngữ Anh - 19,0 - -
Tiếng Anh - - - 11,0

Trường sẽ gửi giấy báo nhập học trực tiếp cho thí sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 bậc đại học và cao đẳng để làm thủ tục nhập học ngày 30, 31-8-2012 và ngày 1-9-2012.

Điểm chuẩn nguyện vọng bổ sung ( NV2) ĐH Tài Chính Marketing

1- Bậc đại học:

Ngành/Chuyên ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển NV2
Khối A Khối D1
Bất động sản, chuyên ngành kinh doanh bất động sản D340116 17,0 17,0
Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành tin học kế toán D340405 18,0 18,5
Tài chính - Ngân hàng, chuyên ngành: D340201
3.1 Tài chính công D340201.1 19,0 19,0
3.2 Tài chính bảo hiểm và đầu tư D340201.2 19,5 19,5

2- Bậc cao đẳng:

Tên ngành, chuyên ngành Mã ngành Điểm trúng tuyển NV2
Khối A Khối D1
Tiếng Anh, chuyên ngành tiếng Anh kinh doanh C340201 - 16,0
Hệ thống thông tin quản lý, chuyên ngành tin học kế toán C340405 13,0 14,0

Thông tin liên hệ Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM

Trường Đại học Tài chính - Marketing là trường đại học công lập theo cơ chế tự chủ tài chính được thành lập năm 1976 - nâng cấp thành ĐH năm 2004,trực thuộc Bộ Tài Chính Việt Nam, tên tiếng Anh:University of Finance and Marketing.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Tài chính - Marketing,

Số 306 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 01, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 08 39970941 – Email: phongqldt@ufm.edu.vn – Website: www.ufm.edu.vn

Thành lập: Năm 1976

TTVN sẽ cập nhật sớm nhất "Điểm chuẩn Đại học Tài chính - Marketing TP.HCM" tại đây

Bi.TTVN