TT - Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã công bố điểm chuẩn dự kiến.

Cụ thể: SP toán: 21, toán học, SP tin, công nghệ thông tin: 16, SP vật lý: 19, SP hóa: 21,5, SP sinh: 16,5, sinh học khối A: 16,5, khối B: 16, SP ngữ văn khối C: 20, khối D: 19,5; SP sử khối C: 20,5, khối D: 16,5; SP địa khối A: 17, khối C: 21,5; tâm lý giáo dục khối A: 16, khối B,D: 15; giáo dục chính trị khối C: 16, khối D: 15; VN học khối C: 16,5, khối D: 15; văn học: 16,5; giáo dục công dân khối C: 19,5, khối D: 15; SP tiếng Anh: 21,5, SP tiếng Pháp: 20, SP âm nhạc: 23, SP mỹ thuật: 23,5, SP TDTT: 21,5, SP mầm non: 18, SP giáo dục tiểu học: 19; giáo dục đặc biệt, quản lý giáo dục, SP triết học, tâm lý học, công tác xã hội, GDCT-GDQP, SP kỹ thuật công nghiệp: 15 điểm. Ngành thiết bị trường học hệ CĐ có điểm chuẩn dự kiến bằng điểm sàn CĐ của Bộ GD-ĐT. Trường ĐH Luật Hà Nội cũng đã công bố điểm chuẩn dự kiến đối với khối C là 22, khối A là 17 và khối D là 17,5 điểm.