ĐL vé MB No1 của Pacific Airlines 2005-06-07 và các hãng: bán vé Pacific giá rẻ, siêu KM đến 31/05/08 với 100000 vé từ 15.000đ. LH: 79 Trần Xuân Soạn, 9434412, 0912314445 (24/7).