Số bệnh nhân tiêu chảy cấp và đặc biệt là tả ở miền Bắc đã giảm mạnh trong tuần qua. Tuy ...