(VietNamNet) - Huyện Quảng Điền, dịch tai xanh lây lan với tốc độ kinh hoàng, quỹ đất để chôn heo dịch không còn. Đất trũng, nước nổi khiến heo chôn rồi lại nổi, bốc mùi hôi thối nồng nặc...