VH- Báo Văn Hóa (số 1896, ra ngày 13.9.2010) đăng bài “Di tích lịch sử quốc gia vẫn là... nhà kho của hợp tác xã” phản ánh hai dãy nhà di tích thuộc di tích lịch sử quốc gia Khu Giao tế Quảng Bình (xã Đức Ninh, TP Đồng Hới) đang được HTX dịch vụ nông nghiệp Đức Ninh “trưng dụng” làm trụ sở và nhà kho chứa dụng cụ máy móc, bị xuống cấp nghiêm trọng, cần được bảo vệ khẩn cấp.

Sau khi báo nêu sự việc trên, ngày 24.9 Sở VHTTDL Quảng Bình đã có công văn số 443/NVVH- SVHTTDL gửi UBND tỉnh Quảng Bình về việc thu hồi hai dãy nhà di tích ở Khu Giao tế Quảng Bình và đề nghị hỗ trợ kinh phí cho HTX Đức Ninh. Công văn nêu rõ: Hai dãy nhà di tích trong nước hiện do HTX Đức Ninh quản lý và sử dụng là thuộc Khu Giao tế Quảng Bình, di tích lịch sử quốc gia được công nhận năm 1998. Năm 2003, UBND tỉnh Quảng Bình đã có thông báo thu hồi hai dãy nhà di tích cho Ban quản lý Di tích quản lý, thế nhưng HTX Đức Ninh không đồng ý với lý do HTX Đức Ninh mua lại hai dãy nhà này từ Sở NN&PTNT Quảng Bình với giá 55 triệu đồng và hiện không có đất để làm trụ sở. Để trả lại hai dãy nhà cho di tích, HTX Đức Ninh đề nghị UBND tỉnh cấp đất và kinh phí để HTX Đức Ninh làm trụ sở. Qua hơn 12 năm từ ngày Khu Giao tế Quảng Bình được công nhận là di tích quốc gia, hai dãy nhà di tích đó đang bị xuống cấp nghiêm trọng cần được đầu tư tôn tạo chống xuống cấp. Được biết mới đây, UBND xã Đức Ninh đã cấp đất cho HTX Đức Ninh làm trụ sở. Sở VHTTDL Quảng Bình đề nghị UBND tỉnh Quảng Bình hỗ trợ kinh phí cho HTX Đức Ninh và thu hồi hai dãy nhà khách trong nước thuộc di tích lịch sử quốc gia Khu Giao tế Quảng Bình để giao cho Ban quản lý Di tích quản lý theo quy định của pháp luật. PHẠM PHÚ THÉP