Hai thanh niên điều khiển xe máy đi vào đường ngược chiều, phanh gấp nên ngã đổ kềnh ra đường; sau khi được người dân giúp dựng xe, cả hai lại tiếp tục... đi ngược chiều.

Video: FB Anh Anh/ Otofun