Huawei GR5 Mini và Oppo A37 là hai đối thủ trong phân khúc 4 triệu, thiết bị từ Huawei có lợi thế hơn về sức mạnh.

Lê Phát - Minh Khoa