Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính quy định về phí sử dụng đường bộ.

De xuat giam phi su dung duong bo 2 tram thu phi QL5 - Anh 1

Ảnh minh họa

Theo đó, dự thảo sửa đổi Biểu mức thu phí sử dụng đường bộ ban hành kèm theo Thông tư số 153/2015/TT-BTC ngày 02/10/2015 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5.

Cụ thể, mức thu phí đối với xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng được đề xuất giảm từ mức 45.000 đồng/vé lượt xuống 40.000 đồng/vé lượt.

Xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn, mức vé từ 60.000 đồng/vé lượt giảm xuống 55.000 đồng/vé lượt.

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn và xe chở hàng bằng Container 20 fit, mức vé từ 140.000 đồng/vé lượt giảm còn 125.000 đồng/vé lượt.

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit, mức vé được giảm 20.000 đồng, từ 200.000 đồng/vé lượt xuống 180.000 đồng/vé lượt.

Dự thảo đề xuất biểu mức thu phí sử dụng đường bộ tại 02 trạm thu phí trên Quốc lộ 5 như sau:

Số

tt

Phương tiện chịu phí

sử dụng đường bộ

Mệnh giá (đồng/vé)

Vé lượt

Vé tháng

Vé quý

1

Xe dưới 12 ghế ngồi, xe tải có tải trọng dưới 2 tấn; các loại xe buýt vận tải khách công cộng

40.000

1.200.000

3.240.000

2

Xe từ 12 ghế đến 30 ghế; xe tải có tải trọng từ 2 tấn đến dưới 4 tấn

55.000

1.650.000

4.455.000

3

Xe từ 31 ghế ngồi trở lên; xe tải có tải trọng từ 4 tấn đến dưới 10 tấn

75.000

2.250.000

6.075.000

4

Xe tải có tải trọng từ 10 tấn đến dưới 18 tấn; xe chở hàng bằng container 20 fit

125.000

3.750.000

10.125.000

5

Xe tải có tải trọng từ 18 tấn trở lên; xe chở hàng bằng container 40 fit

180.000

5.400.000

14.580.000

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Khánh Linh