Một số giáo viên đã đưa ra gợi ý đáp án môn Toán, Vật lý, Hóa học của đề thi minh họa THPT quốc gia 2017.

Gợi ý giải môn Toán do giáo viên thuộc hệ thống Hocmai thực hiện.

De thi minh hoa 2017: Goi y dap an Toan, Vat ly, Hoa hoc - Anh 1

Xem đề thi minh họa môn Toán tại đây

Gợi ý đáp án môn Vật lý do giáo viên thuộc hệ thống Hocmai thực hiện.

De thi minh hoa 2017: Goi y dap an Toan, Vat ly, Hoa hoc - Anh 2

Xem đề thi môn Vật lý tại đây.

Gợi ý đáp án môn Hóa học do giáo viên dạy online Hoàng Đình Quang thực hiện.

De thi minh hoa 2017: Goi y dap an Toan, Vat ly, Hoa hoc - Anh 3

Xem đề thi môn Hóa học tại đây .

Quyên Quyên