TTO - 16g chiều nay (29-5) kết thúc bài thi môn lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2008, dễ dàng nhận thấy nhiều khuôn mặt rạng rỡ của các “sĩ tử” đầu tiên vừa bước ra khỏi hội đồng thi. Theo đánh giá chung của nhiều thí sinh (TS), đề thi lịch sử năm nay nhẹ nhàng ngoài mong đợi!