Thanh tra Bộ Tài chính yêu cầu PVN điều chỉnh giảm trừ dự toán số tiền 600 tỷ đồng và có biện pháp thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng tiền nợ quá hạn.

De nghi thu hoi 5.000 ty dong cua PVN - Anh 1

Thanh tra Bộ Tài chính vừa công bố kết quả thanh tra việc quản lý, sử dụng vốn, tài sản, báo cáo kết quả kinh doanh; nghĩa vụ với ngân sách nhà nước và việc chấp hành quy định pháp luật về tài chính tại Công ty mẹ Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) và 8 Tổng Công ty, công ty trực thuộc.

Cơ quan thanh tra Bộ Tài chính ghi nhận, còn 6 đơn vị thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã kê khai và nộp thiếu thuế giá trị gia tăng gần 92 tỷ đồng; 7 doanh nghiệp kê khai và nộp thiếu thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2015 với số tiền hơn 465 tỷ đồng. Thanh tra cũng nêu rõ: Công ty mẹ PVN và 3 công ty thành viên đã trích khấu hao tài sản cố định chưa đúng quy định với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng.

Ở một số dự án trọng điểm quốc gia do PVN quản lý có một số nội dung chưa đúng quy định. Từ kết quả này, Thanh tra Bộ Tài chính kiến nghị lãnh đạo Tập đoàn này chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, đồng thời, yêu cầu điều chỉnh giảm trừ dự toán số tiền 600 tỷ đồng và có biện pháp thu hồi hơn 5.000 tỷ đồng tiền nợ quá hạn.