(NLĐ) - Theo tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy định về lệ phí trước bạ do Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh vừa ký trình Chính phủ, Bộ Tài chính đề nghị giảm mức thu lệ phí trước bạ đối với nhà, đất từ 1% hiện nay xuống 0,5%.