Hanoinet - Hiện nay, sự bình đẳng đã dành cho cả hai giới, nhưng phụ nữ vẫn đóng vai trò quyết định khi nói đến vấn đề sức khỏe của gia đình, thí dụ như hẹn gặp bác sĩ, chăm sóc những thành viên trong gia đình bị ốm bệnh, và cả việc chuẩn bị những bữa ăn và sinh hoạt cho gia đình.