(Vietstock) - Ngày 04/10, Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về giao dịch cổ phiếu của các tổ chức, cá nhân là cổ đông lớn ở các doanh nghiệp đang niêm yết tại Sở.

* DCL: Asiavantage Global Limited - cổ đông lớn của CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) mua và bán bất thành cùng số lượng 200,000 cổ phiếu do giá thị trường của DCL không đạt mức giá kỳ vọng. Hiện tại, cổ tức này đang sở hữu 503,000 cp tương ưng với tỷ lệ sở hữu 5.18% * DTT: Ông Phạm Đỗ Huy Cương – Cổ đông lớn của CTCP Kỹ nghệ Đô thành (HOSE: DTT) đăng ký mua 150,000 cp và bán cùng số lượng từ ngày 07/10 đến 07/12. Dự kiến sau khi giao dịch, ông Đỗ Huy Cương vẫn nắm giữ 579,450 cổ phiếu, chiếm 7.11% vốn cổ phần công ty này. * TRA: Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt đăng ký bán 200,000 cp và đăng ký mua cùng số lượng của CTCP Traphaco (HOSE: TRA) trong thời gian từ 07/10 đến 07/12. Nếu giao dịch thành công, ông Đỗ Huy Cương vẫn nắm giữ 718,446 cp, tương ứng với tỷ lệ sở hữu 5.8%.