Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã yêu cầu Tổng cục thi hành án dân sự đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm tối đa thủ tục hành chính gây phiền hà cho dân.

Day manh ung dung cong nghe thong tin trong thi hanh an - Anh 1

Chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự (THADS) vào ngày 25.11, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã yêu cầu Tổng cục THADS đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm giảm tối đa thủ tục hành chính gây phiền hà cho người dân.

Ngoài ra, người đứng đầu Bộ Tư pháp cũng yêu cầu ngành THADS phải nghiêm túc chấn chỉnh về kỷ cương, kỷ luật hành chính một số cục thi hành án, chi cục THADS khi còn có những biểu hiện không sẵn sàng vì công việc và gây phiền hà cho người dân.

Theo Vụ Tổ chức cán bộ (Tổng cục THADS - Bộ Tư pháp), năm 2016, toàn ngành đã kỷ luật 96 trường hợp (tăng 14 trường hợp so với năm 2015). Trong đó khiển trách 44 trường hợp, cảnh cáo 27 trường hợp, cách chức 5 trường hợp, hạ bậc lương 8 trường hợp, buộc thôi việc 12 trường hợp.

Thái Sơn