TT (TP.HCM) - Liên quan đến thông tin “tịch thu mạng truyền hình cáp không phép” (Tuổi Trẻ 5-2) đối với bảy công ty, một số bạn đọc Tuổi Trẻ cho biết ngay sáng 5-2 họ được đơn vị cung cấp dịch vụ khẳng định không có việc này.