Bên cạnh những hạn chế, bất cập và những thách thức không nhỏ về kinh tế 5 tháng đầu năm (công nghiệp tăng trưởng chậm lại, lạm phát cao, nhập siêu lớn, thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp...), thì đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) lại là điểm sáng nhất, không chỉ trong 5 tháng đầu năm mà còn là điểm sáng nhất từ trước tới nay.