(NLĐ) - Ngân hàng Thế giới (WB) phối hợp với Bộ Kế hoạch - Đầu tư đã tổ chức hội thảo về hợp tác Nhà nước - tư nhân cho phát triển cơ sở hạ tầng ở VN vào ngày 25-6, tại Hà Nội.