Ngày 23.2, Trường Đào tạo CBCĐ Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng CBCĐ năm 2009. Đồng chí Nguyễn Tiến Dĩnh-Ủy viên Đoàn Chủ tịch TLĐ, Chủ tịch LĐLĐ HN và Phó Trưởng ban Tổ chức TLĐ Trần Văn Thuật đến dự.