Với 89,88% tổng số đại biểu tán thành, sáng 10/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020.

Danh hon 72 ngan ty dong cho NTM va giam ngheo ben vung - Anh 1

Theo đó, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn này tập trung bố trí vốn để đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các Chương trình MTQG, dự án quan trọng quốc gia, các dự án trọng điểm, cần thiết, cấp bách làm cơ sở đẩy mạnh sự phát triển KT-XH của cả nước, có tính kết nối và lan tỏa vùng, miền; khai thác tối đa, sử dụng hiệu quả nguồn vốn của các thành phần kinh tế khác.

Nghị quyết nêu rõ: Không bố trí vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN vào các lĩnh vực, dự án mà các thành phần kinh tế khác có thể đầu tư; đồng thời, ưu tiên vốn đầu tư từ nguồn NSNN cho các vùng miền núi, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng thường xuyên bị thiên tai, bão lũ và các vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn; hỗ trợ về nhà ở đối với hộ người có công với cách mạng; các nhiệm vụ ứng phó biến đổi khí hậu, phòng, chống, khắc phục tình trạng hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, xâm nhập mặn ở các tỉnh ĐBSCL, sự cố ô nhiễm môi trường biển ở 4 tỉnh miền Trung.

Theo Nghị quyết, tổng mức vốn đầu tư trung hạn nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 tối đa là 2 triệu tỷ đồng, bao gồm: Vốn ngân sách trung ương là 1.120.000 tỷ đồng, vốn nước ngoài 300.000 tỷ đồng, vốn trong nước 820.000 tỷ đồng, trong đó phát hành 260.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ (bao gồm 60.000 tỷ đồng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2014 - 2016 chuyển sang), tiền bán vốn Nhà nước tại một số doanh nghiệp là 250.000 tỷ đồng; vốn cân đối ngân sách địa phương là 880.000 tỷ đồng.

Về các Chương trình MTQG và dự án quan trọng quốc gia, dự kiến bố trí 72.817 tỷ đồng vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2016 - 2020 để thực hiện 02 Chương trình MTQG, trong đó: Xây dựng NTM là 43.119 tỷ đồng và Giảm nghèo bền vững là 29.698 tỷ đồng.