(HNM) - Phát biểu tại đại hội chi bộ, một bí thư đảng ủy lo lắng: "Tôi nhận thấy một số cán bộ ở cơ quan trước khi vào Đảng thì tinh thần phấn đấu rất cao, công việc cho kết quả tốt. Nhưng sau khi được kết nạp thì tinh thần phấn đấu đi xuống, kết quả công tác không bằng trước, thậm chí thấp kém".

Nỗi lo trên được không ít đảng viên đồng tình bởi thực tế, một số đảng viên khi còn là quần chúng, là đối tượng kết nạp Đảng rất năng nổ nhiệt tình, sẵn sàng nhận khâu khó, việc khó. Tuy nhiên, sau khi trở thành đảng viên thì dường như "lửa" nhiệt tình nguội lạnh, quyết tâm phấn đấu giảm trông thấy. Nói như người bí thư cấp ủy trên, những đảng viên mới này khiến chi bộ đã "giảm sút sức chiến đấu". Trước hết, mục đích phát triển Đảng để xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh đã không hoàn thành, uy tín tổ chức Đảng cũng bị suy giảm. Khoản 2, Điều 2 của Điều lệ Đảng quy định: Đảng viên có nhiệm vụ không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, năng lực công tác… Như vậy, các đảng viên sa sút ý chí phấn đấu nói trên ở khía cạnh nào đó còn vi phạm Điều lệ Đảng.

Về nguyên nhân, những đảng viên này rõ ràng đã chưa nhận thức đúng về động cơ, mục đích vào Đảng. Bên cạnh đó, tổ chức Đảng cũng có trách nhiệm khi để xảy ra hiện tượng trên, vì tổ chức Đảng có nhiệm vụ "thường xuyên giáo dục, rèn luyện và quản lý cán bộ, đảng viên, nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, tính chiến đấu, trình độ kiến thức, năng lực công tác". Để đảng viên sa sút, không thể không nhắc đến vai trò tổ chức Đảng, nhất là những cán bộ, đảng viên được phân công trực tiếp theo dõi, giúp đỡ đảng viên mới. Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức TƯ Trần Lưu Hải từng chỉ ra: Việc đánh giá chất lượng đảng viên và tổ chức Đảng hiện nay có nhiều bất cập. Nhiều đảng viên và cán bộ được đánh giá "đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ" nhưng không đúng như vậy. Trong khi đó, thực tế đã chỉ ra: Việc phát triển Đảng ở nơi này nơi kia còn thiếu chặt chẽ, vẫn nặng về số lượng, chưa quan tâm đúng mức đến chất lượng. Có nơi, quần chúng chưa đủ tiêu chuẩn cũng cố "gò" cho đủ để đưa vào, cốt sao hoàn thành chỉ tiêu.

Nâng cao chất lượng đảng viên là yêu cầu bức thiết. Kinh nghiệm thực tế cho thấy, để làm được việc này phải kiểm soát một cách toàn diện trên cả ba khâu: kết nạp, rèn luyện và đưa những người không đủ tư cách ra khỏi Đảng. Trong đó, vai trò của tổ chức Đảng hết sức quan trọng, nhất là trong việc thường xuyên động viên, giao nhiệm vụ để mỗi đảng viên không ngừng nỗ lực phấn đấu hoàn thiện bản thân, cùng góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.