Các nhà du hành vũ trụ Trung Quốc trên tàu Thần Châu - 9 hoàn thành nhiệm vụ. Ảnh Tân Hoa xã

Trong lịch sử 91 năm của mình, Đảng CS Trung Quốc đã hoàn thành ba sứ mệnh lớn:

Thứ nhất, dựa vào dân, Đảng đã hoàn thành cuộc cách mạng dân chủ mới, giành độc lập dân tộc và giải phóng nhân dân.

Thứ hai, Đảng đã hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa (XHCN) và thiết lập nền tảng XHCN cơ bản.

Thứ ba, Đảng đã tiến hành một cuộc đại cách mạng mới bằng công cuộc cải cách và mở cửa, sáng tạo, kiên trì giương cao và phát triển CNXH với những đặc sắc Trung Quốc. Theo đó, Đảng CS Trung Quốc đã lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh cách mạng, lập nên nước CHND Trung Hoa. Đất nước Trung Quốc bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do, tiến lên xây dựng CNXH. Năm 1978, Đảng CS Trung Quốc lãnh đạo toàn dân bắt tay thực hiện chính sách cải cách mở cửa, từng bước xác lập con đường xây dựng CNXH mang đặc sắc Trung Quốc. Hơn 30 năm thực hiện cải cách mở cửa, dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc đã giành được nhiều thành tựu được thế giới đánh giá cao: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân gần 10%/năm. Trung Quốc vượt Nhật Bản trở thành nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhiều công trình khoa học công nghệ quan trọng được tiến hành, tiêu biểu là việc Trung Quốc phóng thành công tàu vũ trụ có người lái, vệ tinh thăm dò mặt trăng... Trung Quốc đã tổ chức thành công Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008, Triển lãm Expo Thượng Hải 2010. Vị thế quốc tế của Đảng CS Trung Quốc ngày càng được nâng cao.

Đại hội XVII Đảng CS Trung Quốc (năm 2007) và quy hoạch phát triển năm năm lần thứ 12 (2011-2015) đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn đối với sự phát triển của Trung Quốc, theo quan điểm phát triển khoa học, thay đổi phương thức phát triển, cải thiện cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả, giảm tiêu hao năng lượng, bảo vệ môi trường, thực hiện mục tiêu GDP bình quân đầu người đến năm 2020 tăng gấp bốn lần so với năm 2000... Những kinh nghiệm, bài học trong công cuộc cải cách mở cửa của Trung Quốc rất bổ ích đối với các nước đang phát triển, nhất là với các nước đang tiến hành chuyển đổi kinh tế.

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, núi liền núi, sông liền sông, có nhiều nét tương đồng lịch sử, văn hóa, gắn bó với nhau từ lâu đời. Việt Nam rất coi trọng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa Đảng CS Việt Nam và Đảng CS Trung Quốc, giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Trung Quốc do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông cùng nhiều thế hệ lãnh đạo của hai Đảng, hai nước dày công vun đắp. Những người cộng sản và nhân dân Việt Nam chân thành cảm ơn những người cộng sản và nhân dân Trung Quốc về sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân Việt Nam. Từng sát cánh bên nhau trong cuộc đấu tranh vì độc lập tự do của mỗi nước, tiếp tục công cuộc đổi mới cũng như cải cách mở cửa xây dựng CNXH, nhân dân hai nước đoàn kết giúp đỡ nhau, chia sẻ những kinh nghiệm phát triển quý báu, từng bước đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác đi vào chiều sâu. Hai nước vui mừng nhận thấy, kể từ khi bình thường hóa quan hệ năm 1991 đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt-Trung đã phát triển nhanh chóng và sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực, đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho mỗi nước. Các cuộc gặp giữa lãnh đạo cấp cao hai nước được duy trì đều hằng năm. Hai bên thường xuyên trao đổi các đoàn cấp bộ, ngành, địa phương, đoàn thể... góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy sự phát triển và mở rộng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Trong đó, chuyến thăm chính thức Trung Quốc hồi tháng 10-2011 của Tổng Bí thư Đảng CS Việt Nam Nguyễn Phú Trọng đã đạt kết quả tốt đẹp, góp phần không ngừng phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc một cách ổn định, lành mạnh, lâu dài. Lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí phát triển quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện theo phương châm 16 chữ "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai" và tinh thần bốn tốt "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt". Sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc ngày càng được tăng cường góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hữu nghị truyền thống và sự hợp tác toàn diện, tin cậy ngày càng hiệu quả giữa hai nước, góp phần giải quyết thỏa đáng những vấn đề do lịch sử để lại và những vấn đề mới nảy sinh, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 91 Ngày thành lập Đảng CS Trung Quốc, Đảng CS Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu mà Trung Quốc đạt được trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh và tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng CS Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc nhất định sẽ đạt được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong sự nghiệp cải cách mở cửa, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thực hiện thành công những mục tiêu, nhiệm vụ mà quy hoạch năm năm lần thứ 12 đề ra, xây dựng toàn diện xã hội khá giả và xã hội hài hòa xã hội chủ nghĩa; chúc mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

NGUYỄN TRUNG