Giadinh.net - Nhân lúc đêm tối, vắng vẻ, Giang bèn mò mẫm vào giường chị P. định làm trò đồi bại...