Ngày 2-11, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP của BĐBP (gọi tắt Ban Chỉ đạo NQ80/BĐBP) tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP của Chính phủ về định hướng giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011 đến năm 2020.

Toàn cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch đề ra, Ban Chỉ đạo NQ80/BĐBP tiến hành hoàn chỉnh Đề án “Đảm bảo cán bộ tăng cường xã biên giới, biển, đảo đáp ứng năng lực thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP” và xây dựng tiêu chí chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ tăng cường xã.

Mặt khác, tiến hành khảo sát, đánh giá năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ tăng cường xã; kết quả công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc phát triển kinh tế, xã hội và hiệu quả thực hiện các chương trình phối hợp giữa BĐBP với các Bộ, ngành, Tập đoàn kinh tế… ở khu vực biên giới, từ đó đề ra chủ trương, giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị Thiếu tướng Vũ Hiệp Bình, Phó Chính ủy BĐBP, Trưởng Ban Chỉ đạo NQ80/BĐBP nhấn mạnh. Việc bám địa bàn, tham gia giúp bà con các dân tộc trên biên giới phát triển kinh tế, xã hội, bảo tồn văn hóa đã trở thành truyền thống của BĐBP. Nghị quyết 80/NQ-CP ra đời là cơ sở pháp lý, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp để tiếp tục thực hiện công cuộc xóa đói giảm nghèo bền vững, bảo tồn phát huy văn hóa truyền thống, nâng cao dân trí cho đồng bào nơi biên giới. Vì vậy, đề nghị các thành viên cần bám sát nhiệm vụ, chủ động tham mưu cho Ban Chỉ đạo đưa ra những cách làm hay, hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ mà Chính phủ, Bộ Quốc phòng giao cho BĐBP.

Viết Hà

Email Print Góp ý